Maximale duurzaamheid is vereist, maar de weg ernaar toe kent belemmeringen

3 oktober 20194 min lezen

De meeste ontwikkelaars streven naar energieneutraal bouwen, maar de stijgende bouwkosten, hoge grondprijzen en aanvullende eisen van de overheid maken het steeds lastiger om nog betaalbare woningen te bouwen. Is het nog wel mogelijk om je als ontwikkelaar te onderscheiden met duurzame energievoorziening als je alle eisen aan ruimtegebruik, circulariteit en klimaatadaptief bouwen met de bijbehorende criteria bij elkaar optelt?

Bouwkosten stijgen, grondprijs ook

Dat alle regels en de extra kosten die de bouwsector moet maken om energieneutraal te kunnen bouwen voor slapeloze nachten kan zorgen, kwam duidelijk naar voren tijdens de meerdere round tables waar de THE FCTR E met de top van de bouwsector sprak. Bij sommige projecten zorgen de stijgende bouwkosten en grondprijzen er zelfs voor dat de kostprijs boven de marktwaarde uitkomt. En dat terwijl de vastgoedbranche leeft bij gratie van de lage rente. Besparen op de bouwkosten, die sinds 2015 al met 27 procent zijn gestegen, is dan ook voor veel partijen in de markt bittere noodzaak om te overleven. Tegelijkertijd schroeft de overheid de energienormen voor nieuwbouw steeds verder op. Zo moeten vanaf 1 januari 2020 alle gebouwen voldoen aan de eisen voor ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG). Daar bovenop komt ook nog de milieubelasting op gebruikte materialen en de uitspraak van de Raad van State over stikstof concentraties.
Er zijn ontwikkelaars die al spreken over een nieuwe crisis. Als straks iedereen aan deze en de BENG-eisen moet voldoen, maar de overige bouwkosten niet omlaag weet te krijgen, bestaat de kans dat partijen wederom onder de prijs gaan werken of bouwers in de problemen komen en de woningbouwopgave strand.

 

Kosten duurzaam bouwen

Dat de overheid de mening van de bouwwereld niet helemaal deelt, blijkt wel uit de teksten die zij op haar websites gebruikt. Zo valt op rijksoverheid.nl te lezen dat duurzaam bouwen niet per se duurder is dan niet-duurzaam bouwen. Wanneer je enkel naar de stichtingskosten (de grond- en bouwkosten) kijkt, lijkt het of duurzaam bouwen duurder is, maar door andere bouwwijzen en materiaalgebruik kan duurzaam bouwen, aldus de overheid, zelfs goedkoper zijn. Het verschil tussen dit soort ‘theoretische’ teksten en de praktijk kan bijna niet groter zijn. Ja, het klopt dat de kosten voor het onderhoud van een duurzaam gebouw een stuk lager zijn. En ja, ook worden de energie- en waterbesparende maatregelen tijdens het gebruik van de woning terugverdiend wat zorgt voor een lagere energie- en waterrekening. Maar dat is enkel voor de kopers of gebruikers van een woning een voordeel, niet voor de ontwikkelaars en bouwers. Om een duurzame toekomst voor de bouwsector veilig te stellen, moet de overheid zich echt gaan buigen over reële eisen met heldere en uniforme kengetallen.

Besparen op de bouwkosten is bittere noodzaak

Aangezien de overheid het schijnbaar nog te lastig vindt om de energietransitie te versnellen zonder dat dit partijen in een onwerkbare positie brengt, heeft THE FCTR E het heft in eigen handen genomen. Samen met NIBE, de grootste fabrikant van warmtepompen in Europa, hebben wij een vernieuwend verdienmodel voor de bouwsector ontwikkeld. Een model dat bouwers een uitweg biedt voor de sterk stijgende bouwkosten, dat de complexiteit van een geïntegreerd duurzaam energiesysteem wegneemt en nieuwbouwprojecten makkelijker verkoopbaar maakt.

Geen risico’s meer, wel extra opbrengsten

Met ons model bieden we projectontwikkelaars en bouwers de mogelijkheid om de huidige stelpost van gemiddeld € 25.000 per woning voor duurzame energie als warmtepompen, boilers en zonnepanelen uit hun ‘bouwsom’ te verwijderen en deze te vervangen door het membershipmodel van ca. € 225 per maand. Door de kosten voor de apparatuur bij de bewoner neer te leggen onstaat een nieuw evenwicht. Voor een vast maandbedrag worden zowel de bouwer als de toekomstige bewoners volledig ontzorgd bij het energieonafhankelijk maken van de woning. En de bewoners genieten daarnaast ook nog eens van lagere energiekosten. Onderdeel van het pakket zijn: financiering, gegarandeerde grondborings- en installateurscapaciteit, planning, monitoring, 15 jaar productgarantie en maatwerk voor toekomstige bewoners. Daarbij is er voor bewoners de mogelijkheid tot koop van de apparatuur en mogelijkheid tot opzeggen van de totale huur.

Samen brengen we een duurzaam en gasvrij Nederland iedere dag een stapje dichterbij, met optimaal comfort voor de bewoners en maximale vastgoedwaarde voor de ontwikkelaar. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw duurzame nieuwbouwproject? Neem dan contact met ons op.

Niek Verveen

Business Developer Nieuwbouw

Zet jouw eerste stap naar een gasloze toekomst

Benieuwd of jouw huis klaar is om de switch naar een e-home te maken? Vraag dan vrijblijvend de Quick Scan van THE FCTR E aan. Met onze fullserviceoplossing is je e-home dichterbij dan je denkt.
Lees ook onze Privacy Policy