Veranderingen in subsidie warmtepompen

27 november 2019

Op 12 november 2019 heeft minister Wiebes bekendgemaakt dat per 1 januari 2020 warmtepompen en zonneboilers bij nieuwbouwprojecten zonder gasaansluitplicht niet langer gesubsidieerd zullen worden via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Daarbij gaat het zowel om nieuwbouwwoningen als om utiliteitsbouw, zoals kantoren en fabrieken. Minister Wiebes voert deze maatregelen door na een evaluatie van de ISDE-subsidie door SEO Economisch Onderzoek (SEO).

Budget ISDE nu naar verduurzaming bestaande woningen en andere gebouwen

Aanleiding voor het niet langer subsidiëren van zonneboilers en warmtepompen bij nieuwbouw is dat Wiebes van mening is dat door de wijziging van de Gaswet die op 1 juli is ingegaan, netbeheerders in principe niet langer verplicht zijn om een te bouwen bouwwerk te voorzien van een gasaansluiting. Vanaf 1 juli 2018 is het voor te bouwen bouwwerken dus standaard dat zij niet langer door middel van aardgas worden verwarmd. Er zal dan moeten worden gekozen voor een duurzame warmte-optie. Wiebes ziet daarom, in lijn met het advies van SEO, geen reden meer om de toepassing van de via de ISDE gestimuleerde technieken in nieuwbouw die al aardgasvrij moet worden opgeleverd te blijven stimuleren. Wiebes is van mening dat het effectiever is om het budget van de ISDE geheel in te zetten voor de verduurzaming van bestaande woningen en andere gebouwen.

 

Stappenplan aanvragen subsidie warmtepomp

Concreet betekent dit dat subsidieaanvragen voor warmtepompen in nieuwbouwhuizen die na 31 december 2019 worden ingediend, niet meer in behandeling zullen worden genomen. Mocht je dus nog geen aanvraag hebben ingediend, dan raden we je aan dit zo snel mogelijk te doen.

Voor iedereen die nog niet zijn subsidie heeft aangevraagd en wel wat hulp kan gebruiken, heeft THE FCTR E een handig stappenplan opgesteld voor het indienen van de subsidieaanvraag.

Zet jouw eerste stap naar een gasloze toekomst

Benieuwd of jouw huis klaar is om de switch naar een e-home te maken? Vraag dan vrijblijvend de Quick Scan van THE FCTR E aan. Met onze fullserviceoplossing is je e-home dichterbij dan je denkt.
Lees ook onze Privacy Policy