Vergeet de klimaatverandering en de EU, het is de energietransitie die telt

23 april 2019

Nederland haalt de doelstelling van de EU niet om 14% duurzame energie op te wekken. De EU commissaris voor klimaat en energie heeft de Nederlandse regering daarom om een nieuw plan gevraagd. Op zich prima, want afspraak is afspraak. De motivatie is echter verkeerd. Commissaris Canete: “Wij zorgen met al onze wettelijke instrumenten dat landen hun verantwoordelijkheid nemen voor de bindende doelen” [NRC, 7 april 2019] en wij willen met onze klimaatneutrale economie leidend zijn in de wereld. Deze argumenten leiden automatisch tot polarisatie. Net zoals dat het klimaatdebat tot polarisatie leidt. Dat hebben we de afgelopen verkiezingen kunnen zien.

De omschakeling van een fossiele economie naar een duurzame, klimaatneutrale economie is een grote, maar ook een hele leuke klus. Dat doen we niet alleen om het klimaat te redden. Door dat als reden te gebruiken krijgen we de polarisatie die we de afgelopen maanden steeds sterker zien worden: In de politiek staan klimaatontkenners als Thierry Baudet lijnrecht tegenover de klimaatdrammers. Het bedrijfsleven staat tegenover de burgers, en burgers staan tegenover elkaar.

Die klus doen we niet alleen om de EU de pleasen. Nee zeker niet, want ook dit argument polariseert. Daar kunnen de Engelsen u alles over vertellen. Beide argumenten hebben een moreel appèl in zich dat moeilijk uit te leggen is. Leg maar eens aan de burger uit dat wij veel geld moeten uitgeven om ervoor te zorgen dat de gletsjers in de Himalaya niet smelten, omdat anders miljoenen mensen van schoon drinkwater verstoken blijven. En waarom moet Europa leidend zijn in de transitie naar CO2 neutraal als de Chinezen kolen blijven verbranden?

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: de discussie moet helemaal niet over het klimaat gaan, of over de bureaucratie uit Brussel. Het is veel eenvoudiger: fossiele energie raakt op en zal alleen al daarom duurder worden, terwijl duurzame energie goedkoper wordt. Of moet ik zeggen: goedkoper ís?

Een van de doelstellingen uit het Energieakkoord van 2013 is al bereikt

Vorig jaar augustus was bijvoorbeeld de gegarandeerde prijs die de Duitse overheid betaalt aan eigenaren van zonnepanelen voor het eerst lager dan de marktprijs, waardoor de zonnepanelen voor het eerst stroom opwekten die goedkoper is dan stroom uit een gas- of kolencentrale. Hier in Nederland bouwen Shell en Vattenfall een windpark in de Noordzee waarvoor geen exploitatiesubsidie nodig is. Hiermee is een van de doelstellingen uit het Energieakkoord van 2013 nu al bereikt, namelijk om de kosten voor windenergie met 40% te laten dalen voor 2023. De kostenverlaging is zelfs geen 40% maar 71%! Bijna een verdubbeling van de daling in de helft van de tijd.

En volgens de Nationale Energie Verkenning uit 2017 komt in 2030 al 75% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte uit duurzame bronnen. Volkswagen gaat versneld zijn fabrieken ombouwen om ze geschikt te maken voor de productie van e-auto’s. En vanaf 2026 – dat is over zeven jaar! – brengt Volkswagen geen enkele auto met een verbrandingsmotor meer op de markt. Kortom: de energietransitie is zich aan het voltrekken. En dat niet doordat we opeens allemaal klimaatdrammers zijn geworden of Brusselse technocratenj, maar omdat duurzame energie goedkoper en veelal slimmer is.

De wereld wacht niet op Nederland

De wereld gaat om. Met of zonder Nederland. Met of zonder gepolariseerd klimaatdebat in Nederland. Of we willen of niet. Ook zonder Nederlands klimaatbeleid gaat de rest van de wereld over op duurzame energie. Het argument dat onze bijdrage niet helpt tegen de opwarming van de aarde werkt ook andersom. Ook zonder Nederland zal de energietransitie zich voltrekken. Doen we niet mee? Dat scheelt maar 0,0003 oC opwarming. Daar zal niemand van wakker liggen. Maar dat betekent ook dat we tot in lengte van jaren afhankelijk zijn van dure buitenlandse energie, geen kennis opdoen over nieuwe technieken en nieuwe businessmodellen die horen bij een decentrale energievoorziening, en werkgelegenheid naar het buitenland zullen zien verdwijnen.

Kortom: laten we geen energie verspillen aan de discussie over klimaatverandering. Laten we de energietransitie niet ingaan met “het moet van Brussel” als argument. Onze energie moeten we steken in hoe we als Nederland met al onze kennis en kunde op een steeds sneller rijdende trein kunnen springen. In de tussentijd mag meneer Baudet natuurlijk gewoon in zijn koets blijven rijden en zijn woning op turf stoken. De tijd zal ook hem leren dat als een oude techniek wordt vervangen door iets slimmers, je als een Don Quichot kunt blijven vechten tegen die windmolens, maar dat je het gevecht uiteindelijk niet gaat winnen. Althans niet zonder 1000 miljard aan belastinggeld…

Frits Verhoef

FOUNDER & COO

De wereld van Frits draait om hernieuwbare energie. Met 10 jaar ervaring in het verduurzamen van woningen is hij onze aanjager van innovatieve oplossingen.

Zet jouw eerste stap naar een gasloze toekomst

Benieuwd of jouw huis klaar is om de switch naar een e-home te maken? Vraag dan vrijblijvend de Quick Scan van THE FCTR E aan. Met onze fullserviceoplossing is je e-home dichterbij dan je denkt.
Lees ook onze Privacy Policy